/img/slider/19/thumbnail.webp?v=5f314e8f33f167c0783966469f3e2865
Naujos prekės
GENESIS 90
DAUGIAU
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=5af972d49caee4ed657cbe320f0abd43
Architektūrinės aliuminio sistemos
statybų pramonei
Rodyti daugiau
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=7703bbb080aef37dd974f53b46da0a00
Architektūrinės aliuminio sistemos
statybų pramonei
Rodyti daugiau

Privatumo politika ir duomenų apsauga

Privatumo politika ir duomenų apsauga

Atsižvelgdami į fizinių asmenų duomenų tvarkymo apsaugos reglamentus, norime įvykdyti savo pareigą ir pateikti informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų duomenis. Toliau paaiškiname svarbiausius duomenų tvarkymo aspektus. Kilus klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą:

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis bent vienu iš BDAR 6 straipsnio 1 dalies punktų, t. y.:

 • duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais,
 • duomenis tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį,
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta administratoriui tenkanti teisinė prievolė,
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant apsaugoti itin svarbius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus,
 • duomenis tvarkyti būtina, siekiant įgyvendinti viešąjį interesą atitinkantį uždavinį arba vykdant valdytojui patikėtus oficialius įgaliojimus,
 • tvarkyti duomenis būtina dėl teisėtų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.

Iš kur gauname Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis gauname:

 • tiesiai iš Jūsų,
 • iš subjekto, kuris su „Aliplast“ Sp. z o.o. sudarė sutartį dėl Jums teikiamų paslaugų,
 • iš „Aliplast“ Sp. z o.o. partnerio (trečiosios šalies), kuris Jūsų asmens duomenis pateikė remdamasis Jūsų sutikimu.

Kas yra Jūsų duomenų valdytojas?

„Aliplast“ Sp.z o.o., registruotos buveinės adresas: ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Liublinas, Lenkija, KRS: 0000119312, NIP: 946-23-54-607, REGON Nr.: 432507517, tel.: 81 745 50 30, el. p.: biuro@aliplast.pl.

Kokius duomenis tvarkome?

„Aliplast“ Sp.z o.o. tvarko šių kategorijų duomenis:

 • kontaktinė informacija,
 • tapatybės nustatymui reikalingi duomenys, naudojami sutarties sudarymo, paslaugos teikimo ir sąskaitos faktūros išrašymo tikslais,
 • internetiniam susirašinėjimui reikalingi identifikavimo duomenys,
 • duomenys, kurių reikia siekiant pateikti aktualius „Aliplast“ Sp. z o.o. rinkodaros pasiūlymus ir paslaugas (jei anksčiau davėte sutikimą tvarkyti duomenis tokiu tikslu).

Kokiais tikslais naudojame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis tvarkome vienu ar keliais toliau nurodytais tikslais:

 • Jūsų pageidavimu atlikdami veiksmus iki sutarties sudarymo,
 • sudarydami ir vykdydami sutartį su „Aliplast“ Sp. z o.o.,
 • vykdydami su „Aliplast“ Sp. z o.o. Jūsų, kaip trečiosios šalies, vardu sudarytą sutartį (Civilinio kodekso 393 straipsnis), kai kita šalis yra sutarties šalis,
 • vykdydami „Aliplast“ Sp. z o.o. teisinę prievolę, pavyzdžiui, išrašydami sąskaitą faktūrą,
 • „Aliplast“ Sp. z o.o. gaminių ir paslaugų rinkodaros tikslais (jei anksčiau davėte sutikimą tvarkyti duomenis tokiu tikslu).

Ar privalote pateikti savo duomenis?

Jei Jūsų duomenys tvarkomi siekiant vykdyti su „Aliplast“ Sp. z o.o. sudarytą sutartį, duomenis pateikti privalote, nes tai yra šios sutarties sudarymo sąlyga. Duomenis Jūs teikiate savanoriškai, tačiau jie yra būtini sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Jei asmens duomenų nepateiksite, sutartis nebus sudaryta. Sąskaitai faktūrai išrašyti reikalingus duomenis privaloma pateikti, nes tokia teisinė prievolė numatyta Prekių ir paslaugų mokesčio įstatyme.

Kitais tikslais asmens duomenis teikiate savanoriškai – tai nėra teisės aktuose ar sutartyje nustatytas reikalavimas ir nėra būtina sąlyga sutarčiai sudaryti.

Kokiu pagrindu tvarkysime Jūsų asmens duomenis?

Priklausomai nuo vykdomos veiklos, asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:

 • sutarties su „Aliplast“ Sp. z o.o. sudarymas ir vykdymas,
 • „Aliplast“ Sp. z o.o. teisinės prievolės vykdymas (pvz., sąskaitų faktūrų išrašymas),
 • Teisėti „Aliplast“ Sp. z o.o. interesai (tiesioginė gaminių ir paslaugų rinkodara arba sutarties, sudarytos su „Aliplast“ Sp.z o.o., vykdymas Jūsų, kaip trečiosios šalies, vardu, kai kita šalis yra sutarties šalis),
 • Jūsų sutikimas.

Kada ir kam galime perduoti asmens duomenis ir kam jų tikrai neperduosime?

Gavę Jūsų sutikimą, Jūsų asmens duomenis galime atskleisti ūkio subjektams, su kuriais bendradarbiauja „Aliplast“ Sp. z o.o., kad šie galėtų juos naudoti rinkodaros tikslais. Jūsų duomenis galime atskleisti gavėjams, t. y. įmonėms, kurios bendradarbiauja su mumis ir mūsų vardu atlieka tam tikras užduotis. Tokiu atveju su šiais juridiniais asmenimis sudaroma sutartis, kuria užtikrinama Jūsų duomenų apsauga. Jei norite sužinoti, su kuo šiuo metu bendradarbiaujame, prašome kreiptis į mus.

Ką galite daryti su mums pateiktais asmens duomenimis?

Turite teisę reikalauti, kad „Aliplast“ Sp. z o.o. leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, juos ištaisytų, ištrintų ar apribotų jų tvarkymą, taip pat nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, o mes, Jūsų pageidavimu, galime duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui. Galite nesutikti, kad „Aliplast“ Sp. z o.o. tvarkytų Jūsų duomenis savo gaminių ar paslaugų rinkodaros tikslais.

Kaip galiu atsiimti savo sutikimą?

Galite sutikti su visais duomenų tvarkymo atvejais arba su kai kuriais iš jų, arba visai nesutikti. Bet kada galite atsiimti bet kokį bendrovei „Aliplast“ Sp. z o.o. duotą sutikimą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, ir nepatirti jokių neigiamų pasekmių. Tereikia išsiųsti el. laišką, paskambinti arba išsiųsti laišką paštu pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Norą atsiimti sutikimą dėl duomenų tvarkymo galite pareikšti bet kokiu būdu, svarbiausia, kad Jūsų prašymas mus pasiektų. Sutikimo atsiėmimas nepažeidžia Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumo iki sutikimo atšaukimo, t. y. kol sutikimas nėra atsiimtas, „Aliplast“ Sp. z o.o. Jūsų duomenis tvarko teisėtai.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol tai būtina siekiant vykdyti sutartį tarp Jūsų ir „Aliplast“ Sp. z o.o. arba sutartį, kurią Jūsų vardu sudarė kitas subjektas. Pasibaigus sutarties galiojimui, Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol sueina bendrovei „Aliplast“ Sp. z o.o. pareikšto arba jos pačios iškelto reikalavimo senaties terminas. Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti teisinę prievolę, kuri tenka duomenų valdytojui, asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek reikia šiai prievolei įvykdyti. Sutikimo pagrindu tvarkomus duomenis tvarkome tik tol, kol šį sutikimą atšaukiate.

Kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal teisėtą duomenų valdytojo interesą, t. y. kai duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties, sudarytos su „Aliplast“ Sp. z o.o., vykdymas Jūsų naudai, duomenys tvarkomi tol, kol įgyvendinamas teisėtas interesas, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas. Kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal teisėtą duomenų valdytojo interesą, t. y. kai duomenų tvarkymo pagrindas yra tiesioginė gaminių ir paslaugų rinkodara, Jūsų asmens duomenys tvarkomi tol, kol neatsiimate duoto sutikimo.

Slapukai

Interneto svetainėje www.aliplast.lt naudojami slapukai. Slapukai įrašomi tik informacijos rinkimo tikslais, siekiant pritaikyti konkrečių prekių pasiūlą prie kiekvieno pirkėjo individualių poreikių ir pageidavimų. Slapukus interneto naršyklė išsaugo kliento įrenginio atmintyje ir tiesiogiai asmens duomenų nerenka. Tai reiškia, kad klientas gali išjungti slapukų naudojimą savo interneto naršyklėje, tačiau tai apriboja galimybę naudotis „Aliplast“ Sp. z o.o. interneto svetaine.

Lankantis „Aliplast“ Sp. z o.o. interneto svetainėje, techniniais tikslais, susijusiais su serverio administravimu, renkami IP adresai. Jie naudojami rengiant statistines ataskaitas ir siekiant geriau valdyti slapukus.

„Aliplast“ Sp. z o.o. taip pat įspėja, kad klientai gali konfigūruoti savo interneto naršyklę taip, jog kliento įrenginyje nebūtų saugomi slapukai. Klientas gali ištrinti pardavėjo išsaugotus slapukus naudodamasis atitinkamomis interneto naršyklės funkcijomis, šiam tikslui naudojamomis programomis arba kitomis priemonėmis, kurios numatytos kliento naudojamoje operacinėje sistemoje.

„Aliplast“ Sp. z o.o. taip pat įspėja, kad pakeitus interneto naršyklės konfigūraciją, kuri draudžia arba riboja slapukų įrašymą kliento įrenginyje, gali sutrikti svetainėje teikiamų paslaugų funkcionalumas. Panašus poveikis gali atsirasti ir ištrynus slapukus paslaugos teikimo metu.

„Aliplast“ Sp. z o.o., kaip Jūsų asmens duomenų valdytojas, daro viską, kad užtikrintų visas fizines, technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones nuo atsitiktinio ar tyčinio sunaikinimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo, naudojimo ar prieigos prie jų pagal visus galiojančius teisės aktus.

Šiuo konkrečiu tikslu „Aliplast“ Sp. z o.o. bendradarbiavo su BDAR ir ISO 27001:2015 standarto specialistais, kurie užtikrino visapusišką atitiktį minėtiems asmens duomenų tvarkymo reikalavimams.

 

Apsilankykite kitose mūsų svetainėse
Aliplast Extrusion, Corialis