/img/slider/19/thumbnail.webp?v=5f314e8f33f167c0783966469f3e2865
Naujos prekės
GENESIS 90
DAUGIAU
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=5af972d49caee4ed657cbe320f0abd43
Architektūrinės aliuminio sistemos
statybų pramonei
Rodyti daugiau
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=7703bbb080aef37dd974f53b46da0a00
Architektūrinės aliuminio sistemos
statybų pramonei
Rodyti daugiau

Misija ir strategija

„Aliplast“ Sp. z o. o. save, kaip statybos pramonei skirtų aliuminio sistemų gamintoją, pozicionuoja sąmoningai, vadovaudamasi įmonių socialinės atsakomybės principais. Bendrovės misija grindžiama tokiais kertiniais uždaviniais kaip visuomenės interesai, teigiami santykiai su įmonės aplinka ir natūralių buveinių tausojimas. „Aliplast“ akcentuoja aktyvius aplinkosaugos veiksmus, vykdo bendradarbiavimo ir dialogo su vietos bendruomenėmis politiką, taip pat užtikrina veiklos skaidrumą santykiuose su suinteresuotosiomis šalimis. Atsakingai ir tvariai įgyvendiname savo verslo strategiją, drauge užtikrindami bendrovės ekonominę sėkmę. Vykdydami bendrovės vertybių sistemoje pariteto pagrindu su ekonomine ir socialine plotmėmis įtvirtintą darnaus vystymosi strategiją, įsipareigojame tausoti gamtos išteklius ir gerbti pačią gamtą, rūpintis darbuotojų gerove ir tobulėjimu, taip pat užsiimti visuomenei naudinga ir ĮSA veikla.

„Aliplast“ siekia užsibrėžtų tikslų socialinės atsakomybės srityje ir stengiasi:

  • kuo labiau sumažinti įmonės veiklos daromą žalingą poveikį gamtinei aplinkai,
  • diegti novatoriškas aplinką tausojančias technologijas,
  • didinti darbuotojų ir vietos bendruomenių informuotumą, skleisti informaciją apie aplinkosaugą,
  • tobulinti poveikio gamtinei aplinkai valdymo sritį,
  • rūpintis, kad būtų išlaikyti aukščiausi darbuotojų administravimo ir kvalifikacijos kėlimo standartai,
  • rūpintis darbuotojais ir jų tobulėjimu,
  • remti programas ir iniciatyvas įvairiose visuomenės gyvenimo srityse, prisidėti prie kultūros ir meno, sveikos gyvensenos, švietimo, laisvalaikio bei įvairių sporto šakų populiarinimo ir rėmimo veiklos,
  • remti įstaigas ir organizacijas, dirbančias nepasiturinčių žmonių ir vietos bendruomenių labui, užsiimti labdaringa veikla.

Apsilankykite kitose mūsų svetainėse
Aliplast Extrusion, Corialis